Kosár Tartalma

0 db termék a kosárban Megveszem

A „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT.
nagy- és kiskereskedelmi tevékenységére vonatkozó

Általános Szállítási/Szerződési és Felhasználási feltételek
Cégünk (továbbiakban, mint Eladó) adatai:
Cégnév: „SUNI” SERVICE UNIVERSAL Kft.


 • Székhely: 1124 Budapest, Pagony u.25/d.I. 3.
  egyúttal
 • Ügyvezetői Irodánk & elérhetősége: pagony@suni-kft.hu
 • Adószámunk: 10301199-2-43
 • Cégjegyzék számunk: 01-09-064365
·         Kereskedelmi & Ügyfélforgalmi irodánk,
egyben : Bemutatótermünk, raktárunk és áru kiszolgálási telephelyünk:
1103 Budapest, Noszlopy u. 2.  Térkép: link
Nyitva tartás: H-Cs: 7:00-16.00, P: 7:00-15:00
 • Szerződés nyelve: Magyar
 • Internetes honlapunk címe: www.suni-kft.hu
 • Elektronikus elérhetőségünk: info@suni-kft.hu
 • Telefonos elérhetőségünk: +36 1 261 4120, Telefaxon: +36 (1) 262 64 46
Partnerségi nyilatkozatunk:
Cégünk üzletpolitikai alapelve a „kölcsönös előnyökön alapuló” együttműködés.
Az idén 27.éve működő Cégünk jelen ÁSZF-et minden tekintetben jóhiszemű hozzáállással dolgozta ki és a 2014.március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvben (2013.évi V. törvény, Ptk.) foglalt vonatkozó előírások szerint teszi közzé elektronikus formában.
Cégünk biztosítja a Ptk. 6:78 § (1) bekezdése szerinti kitételt, amely szerint teljes részletességgel terjesztjük Vevő/in/k elé Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket.
Amennyiben vásárlója kíván lenni  Cégünk termékeinek, ill. szolgáltatásaink vonatkozásában együttműködő partnerünk kíván lenni úgy kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szállítási/Szerződési és Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben rendeljen Cégünktől árut vagy szolgáltatást, amennyiben ÁSZF-ünk minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
ÁSZF feltétel-rendszerünk tartalomjegyzéke:
 1. Szerződő Felek
  - Eladó
  - Vevő
 2. Cégünk (mint Eladó) termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása
 3. Szállítási – együttműködési szerződés Eladó és Vevő közötti létrejötte,
  - ajánlatkérés
  - árajánlat
  - megrendelés
 4. A megrendelt termékek Eladó általi leszámlázásával, a megrendelés teljesítésével, ill. a vevő általi átvételével, határidőben történő kifizetésével kapcsolatos szabályozások – tudnivalók
  4.1. számlázás a szerződött kondíciók szerint
  4.2. a megrendelés teljesítése
         - árukiadás
         - Eladó által szállítási díj felszámításával történő árukiszállítás Vevő címére
         - Eladó által térítési díj felszámítása nélküli árukiszállítás Vevő címére.
             
  4.3. Áruátvétel
 5. Panaszkezelési, jótállási, garanciális információk, tudnivalók
 6. Az elállási jog ismertetése, és az elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
 7. Kiegészítő információk a termékek ki- ill. házhoz szállításáról és a megrendelt termékek tulajdonjogának Eladóról – Vevőre történő átszállásáról.
 8. Panaszkezelési, jótállási, garanciális információk, tudnivalók
  8.1. Vásárlói panasz kezelése
  8.2. A Cégünknél (mint Eladónál)  megvásárolt termékekre vonatkozó jótállás, ill. 
              termék garancia.
 9. A vevői megrendeléstől történő elállási jog ismertetése, és az elállási jog gyakorlásának
  menetére vonatkozó tájékoztatás
   9.1. „Elállási jog” A vevői elállási jog gyakorlásának menete
   9.2. Amikor Vásárló nem élhet a megrendelésétől történő elállás – felmondás jogával:
   9.3. A termék visszaküldése.
 10.  Jogszabályi vonatkozások, információk az adatvédelemről, és az adatok tulajdonjogáról
  10.1. jogszabályi vonatkozások
  10.2. Adatvédelem 
  10.3. Az információk tulajdonjoga
ÁSZF feltétel-rendszerünk részletezése:
1.) Szerződő Felek
     1.1. Eladó: a
„SUNI” SERVICE UNIVERSAL Kft. (a fenti elérhetőségeken) 
     1.2. Vevő: az áru/k vagy szolgáltatás/ok vásárlását kezdeményező Ügyfél

2.)
Cégünk (mint Eladó) termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása
          - Eladó: www.sunikft.hu honlapján részletezi a mindenkor aktuális kínálatát.
          - Nyomtatott formában Eladó termék tájékoztatójában.

3.) Szállítás Vevő/k eseti megrendelés/ei vagy Eladó és vevő között megkötött együttműködési
      szerződés szerint.

3.1. Eladó kész Vevőt eseti megrendelése/i szerint kiszolgálni vagy Vevőt  Áruszállítási
            Keretszerződésben részletezettek szerint kiszolgálni.
3.2. Vevő az Eladó által -- nyomtatottan vagy elektronikusan-- közreadott áru- és/vagy szolgáltatás
            választék / árak alapján tesz AJÁNLAT – kérést, vagy kezdeményezi a megrendelését.
            Eladó, az általa megvásárlásra kínált termékek – szolgáltatások árait és jellemzőit a
           
www.suni-kft.hu honlapján, PR-leveleiben adja közre. ELADÓ az árváltoztatás jogát
            fenntartja. A web-oldalainkon az egyes termékek mellett megjelenített képek esetenként
            illusztrációk is lehetnek, a termék valós kinézete ettől eltérhet! 
  Eladó az általa elektroni-
            kusan vagy nyomdailag közreadott termékleírások esetleges hibáiért felelősséget nem vállal.
            A termékek paraméterinek esetleges eltérése esetén a gyártó hivatalos oldalán közzétett
            paraméterek érvényesek
. Eladó az áraiban esetlegesen bekövetkező egységár változásokat,
            ill. árukészletének változásait weblapján közreadja de az – adminisztratív  tévedési
lehetőségek miatt ezek mindenkori tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A feltüntetett adatokat kérjük, tekintsék tájékoztató jellegűnek!
3.3. Az Eladót áru/k és/vagy szolgáltatás/ok szállítására, a Vevőt az áru/k és/vagy szolgáltatások
             átvételére, azok kifizetésére kötelező szerződés a VEVŐI MEGRENDELÉS  Eladó általi                      
             visszaigazolásával jön létre az alábbiak szerinti részletezéssel: Eladó és Vevő között,
             nyomtatott írásbeliséggel, faxon küldve, ill. elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli
             szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar.
3.31. Online rendelés leadására regisztrált Vásárlóink saját, egyedi belépési kóddal vehetik igénybe rendszerünk önkiszolgáló (B2B) felületét. Ez a vásárlói felület adott vásárló saját fiókja, amelyen a folyamatban lévő, lezárt, régebbi rendeléseit, számláit egyaránt megtekintheti.  
3.32. A megvásárolni kívánt termékek egy kattintással a kosárba helyezhetők. A vásárlás megkönnyítése érdekében az aktuális raktárkészletünkről is tájékozódhatnak ezen a felületen. A vásárlás befejezésével a fizetési és termék átvételi mód beállítását követően, a név, számlázási cím, valamint e-mail cím megadásával a megrendelési folyamat befejeződött. A rendszer a rendelés elküldéséről automatikus válaszüzenetet ad a B2B felületen. 
Amennyiben Vevő a termék/ek kiszállítását kérte, az időpontról telefonon vagy e-mailen történt egyeztetést követően kap tájékoztatást.
Eladó Vevő megrendelését mindenkor Vevőre vonatkozó kereskedelmi kondíciók érvényesítésével rögzíti rendszerében.

      3.4. A vevői megrendelés Eladó részéről (esetlegesen eltérő tartalommal) történő visszaigazo-
            lása.

            Eladó (azaz Cégünk) köteles a Vevő részére a megrendelést a 3.3. pontban foglaltak szerint
            visszaigazolni.
Amennyiben ez nem történik meg az Eladó által 2 munkanapon belül, úgy a Megrendelő minden külön értesítése nélkül is elállhat a megrendelésétől. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy Vevő megrendelését visszautasítsa, vagy a megrendelt termékhez mindenben hasonló termék megajánlásával igazolja vissza. Vevő jogosult arra, hogy a megrendelésétől eltérő Eladói visszaigazolásban szereplő termék megvásárlásától elálljon.
  4.) A megrendelt termék/ek Eladó általi leszámlázásával, a megrendelés teljesítésével ill. a
        Vevő  általi átvételével, határidőben történő kifizetésével kapcsolatos szabályozások –
         tudnivalók

4.1. Cégünk, mint Eladó minden eladásra kerülő termékéről / szolgáltatásáról a mindenkor
        hatályos jogszabályok  által előírt tartalmú számlát állít ki, feltüntetve a termék pontos
        cikkszámát,  megnevezését, nettó és bruttó árát, (amely árak magukban foglalják az
        általános forgalmi adó és az árut esetleg terhelő más adók, illetve a terméket esetlegesen
        terhelő egyéb költségek összegét is)
az áru kifizetésének és szállításának határidejét
        valamint a Vevő által választott szállítási módot, ennek díját. Vevő köteles a számlázási
        előírások szerinti adatszolgáltatásra. A Vevő az általa tévesen vagy hiányosan megadott
        adatok esetén / általa erre való hivatkozással Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására!
       

4.11. Azon termékek esetében, amelyek csak megrendelésre kaphatók, Eladó ELŐLEG-számlát
         állít ki. Amennyiben Vevő nem fizeti ki / utalja át az előleg számla szerinti összeget a
         megadott határidőig, akkor Eladó eláll/hat a szállítási kötelezettségétől! Vevő ebben az
         esetben nem érvényesíthet kártérítési igényt Eladóval szemben!

 4.12.  Eladó a banki (előre fizetéses) átutalásos, vagy bankkártyával történő árukifizetés esetén jogosult „proforma - számla” kiállítására, a számlázásra vonatkozó előírások szerint.
 Eladó az áru/k ellenértékének számlájára történő beérkezését követően == az előírások szerint kiállított számlával kísérten == végzi el az áru átadását – kiszállítását. A fizetési kondíciók partnereinkre egyedi módon érvényesek.
4.2. Megrendelés teljesítése == árukiadás Eladó raktárából (1103 Budapest, Noszlopy u. 2.)
== szállítási díj felszámításával történik Vevő címére. Amennyiben az áru értéke nem éri el a 150.000,-Ft-ot, egyedi megállapodás alapján számítunk fel szállítási költséget.
 == Eladó 150.000,-Ft feletti rendelés esetén szállítási díj felszámítása nélkül viszi el az árut Vevő részére.

5.)  A megrendelt termékek kifizetésével és kiszállításával (átvételével) kapcsolatos tudnivalók
5.2.Árukifizetési lehetőségek
            ==  Készpénzzel, bankkártyával eladó telephelyén,
            ==  Előre utalással, vagy banki befizetéssel,
            ==  Utánvétes fizetés az áru átvételekor
            Az online bankkártyás fizetés működése
                  Az online megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét Vevőnk bankkártyával is
                  kifizetheti. Cégünk részére a K&H Bank biztosítja a kártyaelfogadás technikai hátterét.
                   Amennyiben Vásárlónk a bankkártyás fizetést választja és a
            ==  bankkártyáját kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi,
            ==   vagy nem tudja teljesíteni (pénzhiány, vagy vevői adatszolgáltatási hiba miatt) akkor
                   Eladó megtagadja az áru/k kiadását!
 5.3. Áruátvétel
            ==
Vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen (Árukiszolgálás & Ügyfélforgal-
                 mi irodánk: 1103 Budapest, Noszlopy u. 2. nyitva: H-Cs: 7:00-16.00, P: 7:00-15:00,
                 térkép: link), vagy kérheti annak házhoz szállítását.
           == Amennyiben megrendeléskor az áru átvételeként a házhoz szállítást jelölte meg, a
                 megrendelt termék bruttó értékét (a teljes vételárat szállítási költséggel együtt) előre át
                 kell utalnia, vagy a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetnie.
           ==  Az Eladó által tett / küldött visszaigazolásban szereplő végösszeg a termék/ek árát teljes
                 körűen tartalmazza.  Eladó a fuvarköltséget az által küldött visszaigazolásban (e-
                 mailben / fax-ban / levélben) pontosan meghatározza.
          ==   A házhoz szállítási díjakkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat a 6. számú  pontban fog-
                 laltuk össze.

6.) Tájékoztatás a házhoz szállításról, ennek díjairól
 6.1. Házhoz szállítással kapcsolatos információk
        A számlát és a garancialevelet minden esetben a küldött csomag tartalmazza. Kérjük, hogy a
        csomagot a kézbesítéskor Cégünk árukiszállítója jelenlétében szíveskedjék megvizsgálni, és ha a
        terméken esetlegesen sérülést találna, okvetlenül kérjen az árut kiszállítótól jegyzőkönyv
        felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, ill. az eredeti számla, ill. jegyzőkönyv nélküli
        reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

   6.2. Házhoz szállítás díjszabása
         A termékeink méretüktől és szállíthatóságuktól függően, különböző kategóriákba vannak
          sorolva rendszerünkben.
   6.3. Tájékoztatás a házhoz szállítás általános-átlagos szállítási díjtételekről:
Postaköltségek (visszavonásig érvényes)
             
  Csomag értéke Csomag súlya Fizetési mód Postaköltség (Bruttó) Fizetési mód Postaköltség (Bruttó)
1 3.500-50.000 Ft 1-5 kg Utánvét 1 440 Ft Előre utalás 1 360 Ft
2 3.500-50.000 Ft 6-10 kg Utánvét 2 000 Ft Előre utalás 2 000 Ft
3 3.500-50.000 Ft 11-20 kg Utánvét  2 730 Ft Előre utalás 2 730 Ft
4 50.000 – 150.000 Ft 20 kg-ig Utánvét  4 700 Ft Előre utalás  4 400 Ft
5 Értéktől független 40 kg-ig Utánvét  egyedi postaköltség Előre utalás egyedi postaköltség
             
Az 50.000 forint alatti termékeink nagy része nem haladja meg az 5 kilogrammot, ezért jellemzően az 1. sorban lévő postaköltségek érvényesülnek. Nagyobb súlyú vagy több termék egyidejű megrendelése esetén  a 2. 3. 4. és 5. sorban található költségekkel kell számolnunk. A konkrét (általunk befogadott) megrendelésre vonatkozó szállítási díjról, telefonon vagy válaszlevélben értesítést küldünk.
A 40 kg-nál nehezebb termékekre (5. sor)  Cégünk saját fuvareszközével történő kiszállításra – mindenkori szállítási kapacitásainak leterheltségétől függően - egyedi árképzéssel alakítja ki a tarifákat. Ilyen eset/ek/ben az aktuális szállítási költségről a megrendelés regisztrálását követően, adunk pontos díjtétel-visszaigazolást!
Felhívjuk figyelmét, hogy túlméretes vagy törékeny csomagok esetében a fenti táblázatban szereplő érték másfélszeresére is emelkedhet! 
 
 Külföldről történt megrendelés esetén: amennyiben a megrendelés összértéke meghaladja az 500.000,- HUF értéket, akkor az árukiszállítás az EU-országokba, és Ukrajnába ingyenes.
7.) Kiegészítő információk a termékek kiszállításáról és a megrendelt termékek tulajdonjogának Eladóról – Vevőre történő átszállásáról
7.1.Információk a házhozszállítással megrendelt áruk átvételével kapcsolatban
A csomagok kézbesítése munkanapokon  8-17 óra közötti időszakban történik. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű pl. munkahelyi címet megadni. Az át nem vett csomagok szállítási költségét Megrendelő viseli.
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben előre tud utalni, vagy a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Vevőnknek kell megfizetnie, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!


7.2.A megrendelt termék/ek feletti kárfelelősség és a tulajdonjog átszállása Vevőnkre
A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a megrendelt terméket átvette. A megrendelt termék/ek feletti tulajdonjog pedig akkor /azután száll át Vevőnkre, amikor Vevőnk a megrendelt termék vételárát (és ha van szállítási díját) hiánytalanul kifizette.
 
8.      Panaszkezelési, jótállási, garanciális információk, tudnivalók

8.1. Vásárlói panasz kezelése
Vásárló, amennyiben a vásárlással kapcsolatban panasszal kíván élni, ezt megteheti személyesen Árukiszolgálás & Ügyfélforgalmi irodánkban (1103 Budapest, Noszlopy u. 2. szám alatt nyitvatartási idő: H-Cs: 7:00-16.00, P: 7:00-15:00, térkép: link), ill. e-mailben az info@suni-kft.hu címen, vagy telefaxon a  +36 1 262 6446 számon, továbbá levélben a fenti címen.
A vásárlói panaszok kezelését az 1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvény, ill. a 2011. évi CXII törvény szabályozza:
Amennyiben a Vevő a fogyasztói jogainak megsértését vélelmezi, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes elsőfokú Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. Az elsőfogú hatóság a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatal.
E hivatalok listája a http://jarasinfo.gov.hu oldalon található.
  
Az EU Parlament 524/2013/EU rendelete intézkedik a fogyasztói jogviták online rendezéséről. Ennek értelmében a forgalmazónak a honlapján meg kell jelölni az online vitarendezési platform elérhetőségét. Ez az online vitarendezési platform az alábbi helyen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&Ing=HU

 A 29. § (11)149 szerint Eladót a vitarendezési eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
 8.2. A Cégünknél (mint Eladónál) megvásárolt termékekre vonatkozó jótállás, ill. termékgarancia
     8.21. Cégünk, mint Eladó által forgalmazott termékek mindegyike megfelel a hatályos jogszabályok által előírt, ill. a gyártói gyakorlatnak megfelelő jótállási – garanciális feltételeknek. A jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, mely az áru Vevőnek történő átadásával, vagy az üzembe helyezéssel kezdődik. A jótállás egyéb
feltételeit a termékre vonatkozó jótállási jegy ill. az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet tartalmazza. Eladó fenntartja a jogot az általa garantált jótállási és szavatossági feltételeknek, (Vevőnek előzetes értesítés nélküli), a változó jogszabályoknak megfelelő módosítására vagy kiegészítésére.


8.22.  Hibás teljesítés: Az ELADÓ az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a
          Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb
          szabályai a következők:
- ELADÓ hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog minősége nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi tulajdonságoknak.
- Hibás teljesítés esetén jogosult elsődlegesen – választása szerint – kijavítást vagy
  kicserélést ill. ha ezeket Eladó nem tudja teljesíteni utólagos árleszállítást követelhet.
  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
-    Amennyiben Vevő az igényét önhibáján kívül nem tudja érvényesíteni, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatra rendelt eszközök esetében 3 év.

8.23. A termékekre (annak gyártójától függően) 6, 12, 24, 36 hónap ill. 15 év és 21 év garanciát vállalunk. A termék esetleges meghibásodása esetén a termékhez mellékelt garancialevélen megjelölt címen és telefonszámon, valamint egyéb elérhetőségeinken adunk
részletes felvilágosítást a teendőkről. A termék/ek garanciális szervizpontjára történő
eljuttatásának költsége Vásárlót terheli.
A meghibásodott terméket, készüléket közvetlenül Cégünk (mint Eladó) szervizpontjára
kérjük visszaküldeni a 1103 Budapest Noszlopy utca 2. címre.
Termékcserét a vonatkozó 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szerint intézzük el.
                
  9.) A vevői megrendeléstől történő elállási jog ismertetése, és az elállási jog gyakorlásának menetére vonatkozó tájékoztatás
     9.1. Elállási jog

Vevő, a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, amennyiben ezt jelezte e-mailben, telefaxon vagy személyesen.  A termék visszaküldésére további 14 naptári nap áll rendelkezésére, vagyis a
kifogásolt termék visszaküldését a kézhezvételt követően 28 munkanapon belül kell megoldania. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót (Vevőnket) a termék
visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli! Cégünk (mint Eladó) azonban
követelheti Vevőtől a termék nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kárának Vevő általi megtérítését. Az elállási jog gyakorlásának feltételeit a 45/2014 Korm. rendelet
részletezi.

 
A vevői elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben Vevő élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott e-mail, vagy telefax-elérhetőségeink valamelyikén írásban, illetve postai úton. Postán történő jelzés alkalmával a levél postára adásának időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő visszaküldés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a terméket, így tudja igazolni a postára adás dátumát. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük Vevőnk csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor Vevőnknek a futárnak kell megfizetni. Kérjük Vevőnket, hogy kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Vásárlót terheli! A termék visszaérkezését követően Eladó a vonatkozó kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni köteles a termék vételárát Vásárló részére. (vagy a Vásárló által megadott bankszámla számra, vagy külön Vevői kezdeményezésre postai úton történő visszajuttatás is lehetséges. Ebben az esetben Eladó levon/hat/ja a visszatérítendő összegből a postai átutalás  díját!)

9.2. Amikor Vásárló nem élhet a megrendelésétől történő elállás – felmondás jogával:
9.21. Amennyiben a megrendelt termék kifejezetten Vásárló által meghatározott igények alapján, egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
9.22. Ha Vásárló a termék megrendelésével együtt egyéb kapcsolódó szolgáltatást is

(pld. beépítést-összeszerelést stb) megrendelt, és Eladó a Vevő előzetes, kifejezett igényével, beleegyezésével teljesítette is a komplex megrendelést. ( Eladónak, a Vevői megrendelés visszaigazolásában szerepeltetnie kell azt a kitételt, hogy a „vevői egyedi igény szerint gyártatott, ill. egyéb eladói szolgáltatást is tartalmazó megrendelést annak Eladó általi teljesítését és Vevő általi kifizetését követően Vevő az elállási-felmondási jogát elveszíti).
9.3. A termék visszaküldése
A terméket Eladó csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában köteles visszavenni.
10.) Információk az adatvédelemről, és a tulajdonjogról
       10.1. Jogszabályi vonatkozások

 A jelen Általános Szállítás/Szerződési Feltételek (ÁSZF) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, továbbá az E-kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, ill. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.
Jelen ÁSZF 2017.február 01. napjától lép érvénybe / hatályba meghatározatlan időre. Jelen ÁSZF a „SUNI” SERVICE UNIVERSAL Kft. www.sunikft.hu honlapján teljes tartalmával közreadásra került, itt hozzáférhető, tanulmányozható. A „SUNI” SERVICE UNIVERSAL Kft által forgalmazott termék(ek) megrendelésével a Vevő jelen Általános Szállítási/Szerződési Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

       10.2. Adatvédelem

Vevő az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelőnek a vevői kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető módon írásban kell a vevőt tájékoztatni az adatkezelés céljáról jogalapjáról a 2011. évi CXII törvény módosulása szerint 25 napon belül, továbbá arról is, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
E rendelkezés szerint Webáruházunk (mint Eladó) a részére Vevő által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további 3. fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Futárszolgálat, vagy annak alvállalkozója (a megrendelés kézbesítéséhez).
 A Webáruház böngészése folyamán csak technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célból
(IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Eladó kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
 A megrendelés folyamán rögzített adatokat Eladó a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A Cégünk által alkalmazott COMPACT vállalatirányítási rendszer által, a Vevői megrendelés szerint elkészített számla adatai a megrendelés teljesítése után tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Cégünk honlapján ill. WEB-áruházaiban közreadott „HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS” során Vevő által megadott adatokat Eladó bizalmasan kezeli, a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az
info@suni-kft.hu e-mail címen.
        10.3. Az információk tulajdonjoga

Cégünk honlapján, nyomtatott dokumentumain feltüntetett logók, stilizált szemléltetők, kereskedelmi szimbólumok, statikus képek, dinamikus képek, multimédia szövegek és/vagy tartalmak, melyek kifejezetten Eladó tulajdonát képezik. Ezekkel kapcsolatban Eladó fenntartja kizárólagos használati és/vagy bármilyen hírközlési jogát!
Vásárlónak nem áll jogában a Cégünk honlapján, web áruházaiban, nyomtatott dokumentumain feltüntetett logókat, stilizált szemléltetőket, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, multimédia szövegeket és/vagy tartalmakat lemásolni, terjeszteni, közölni, harmadik felekhez átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, valamihez csatolni. Nem áll jogában a fentebb részletezett „Tartalmat” Eladó által eredetileg alkalmazottól eltérő bármely más kontextusba helyezni, továbbá Eladó „Tartalom” feletti szellemi tulajdonjogát igazoló jeleket eltávolítani, valamint nem áll jogában részt venni a „Tartalom” másolásával, módosításával vagy kitűzésével megvalósított anyagok átküldésében, eladásában, terjesztésében, csakis Eladó kifejezett módon tett írásos beleegyezésével.
Vásárló a „fentebb részletezett Tartalom” egyes elemeit csak személyes és nem kereskedelmi célból másolhatja le, használhatja, és csakis akkor, ha ez nem ellenkezik e Dokumentum előírásaival.
Eladó külön megállapodás keretében Vásárlónak megadhatja egy bizonyos „fentebb részletezett Tartalom” vonatkozásában a használati jogot. E használati jog csakis az adott megállapodásban meghatározott „Tartalomra” terjed ki, és nem jelenti Eladó szerződéses kötelezettségét az illető Vásárlóval szemben vagy bármely olyan harmadik féllel szemben, amely bármilyen eszközzel hozzáférést nyer ehhez az engedélyezett „Tartalomhoz”, és amely esetleg őt megsértheti vagy megsérti bármely módon a felhasználási egyezmény idején vagy annak lejárta után.


A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Vevő, az Eladó honlapjának, vagy web áruházi oldalainak böngészésével, megrendelésének megadásával elfogadja Eladó Általános Szállítási/Szerződési Feltételeit, valamint adatkezelési elveit.
Szíves érdeklődését, vásárlását és figyelmét köszönjük!

                                        „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT Ügyvezetése
Tárhely szolgáltatónk:
ShopRenter.hu Kft.
4028 Debrecen, Kassai út 129.
+36-1/234-5011
info@shoprenter.hu