Kosár Tartalma

0 db termék a kosárban Megveszem

A „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT.
nagy- és kiskereskedelmi tevékenységére vonatkozó

Általános Szállítási/Szerződési és Felhasználási feltételek
Cégünk (továbbiakban, mint Eladó) adatai:
Cégnév: „SUNI” SERVICE UNIVERSAL Kft.


 • Székhely: 1124 Budapest, Pagony u.25/d.I. 3.
  egyúttal
 • Ügyvezetői Irodánk & elérhetősége: pagony@suni-kft.hu
 • Adószámunk: 10301199-2-43
 • Cégjegyzék számunk: 01-09-064365
·         Kereskedelmi & Ügyfélforgalmi irodánk,
egyben : Bemutatótermünk, raktárunk és áru kiszolgálási telephelyünk:
1103 Budapest, Noszlopy u. 2.  Térkép: link
Nyitva tartás: H-Cs: 7:00-16.00, P: 7:00-15:00
 • Szerződés nyelve: Magyar
 • Internetes honlapunk címe: www.suni-kft.hu
 • Elektronikus elérhetőségünk: info@suni-kft.hu
 • Telefonos elérhetőségünk: +36 1 261 4120, Telefaxon: +36 (1) 262 64 46
Partnerségi nyilatkozatunk:
Cégünk üzletpolitikai alapelve a „kölcsönös előnyökön alapuló” együttműködés.
Az idén 27.éve működő Cégünk jelen ÁSZF-et minden tekintetben jóhiszemű hozzáállással dolgozta ki és a 2014.március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvben (2013.évi V. törvény, Ptk.) foglalt vonatkozó előírások szerint teszi közzé elektronikus formában.
Cégünk biztosítja a Ptk. 6:78 § (1) bekezdése szerinti kitételt, amely szerint teljes részletességgel terjesztjük Vevő/in/k elé Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket.
Amennyiben vásárlója kíván lenni  Cégünk termékeinek, ill. szolgáltatásaink vonatkozásában együttműködő partnerünk kíván lenni úgy kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szállítási/Szerződési és Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben rendeljen Cégünktől árut vagy szolgáltatást, amennyiben ÁSZF-ünk minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
ÁSZF feltétel-rendszerünk tartalomjegyzéke:
 1. Szerződő Felek
  - Eladó
  - Vevő
 2. Cégünk (mint Eladó) termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása
 3. Szállítási – együttműködési szerződés Eladó és Vevő közötti létrejötte,
  - ajánlatkérés
  - árajánlat
  - megrendelés
 4. A megrendelt termékek Eladó általi leszámlázásával, a megrendelés teljesítésével, ill. a vevő általi átvételével, határidőben történő kifizetésével kapcsolatos szabályozások – tudnivalók
  4.1. számlázás a szerződött kondíciók szerint
  4.2. a megrendelés teljesítése
         - árukiadás
         - Eladó által szállítási díj felszámításával történő árukiszállítás Vevő címére
         - Eladó által térítési díj felszámítása nélküli árukiszállítás Vevő címére.
             
  4.3. Áruátvétel
 5. Panaszkezelési, jótállási, garanciális információk, tudnivalók
 6. Az elállási jog ismertetése, és az elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
 7. Kiegészítő információk a termékek ki- ill. házhoz szállításáról és a megrendelt termékek tulajdonjogának Eladóról – Vevőre történő átszállásáról.
 8. Panaszkezelési, jótállási, garanciális információk, tudnivalók
  8.1. Vásárlói panasz kezelése
  8.2. A Cégünknél (mint Eladónál)  megvásárolt termékekre vonatkozó jótállás, ill. 
              termék garancia.
 9. A vevői megrendeléstől történő elállási jog ismertetése, és az elállási jog gyakorlásának
  menetére vonatkozó tájékoztatás
   9.1. „Elállási jog” A vevői elállási jog gyakorlásának menete
   9.2. Amikor Vásárló nem élhet a megrendelésétől történő elállás – felmondás jogával:
   9.3. A termék visszaküldése.
 10.  Jogszabályi vonatkozások, információk az adatvédelemről, és az adatok tulajdonjogáról
  10.1. jogszabályi vonatkozások
  10.2. Adatvédelem 
  10.3. Az információk tulajdonjoga
ÁSZF feltétel-rendszerünk részletezése:
1.) Szerződő Felek
     1.1. Eladó: a
„SUNI” SERVICE UNIVERSAL Kft. (a fenti elérhetőségeken) 
     1.2. Vevő: az áru/k vagy szolgáltatás/ok vásárlását kezdeményező Ügyfél

2.)
Cégünk (mint Eladó) termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása
          - Eladó: www.sunikft.hu honlapján részletezi a mindenkor aktuális kínálatát.
          - Nyomtatott formában Eladó termék tájékoztatójában.

3.) Szállítás Vevő/k eseti megrendelés/ei vagy Eladó és vevő között megkötött együttműködési
      szerződés szerint.

3.1. Eladó kész Vevőt eseti megrendelése/i szerint kiszolgálni vagy Vevőt  Áruszállítási
            Keretszerződésben részletezettek szerint kiszolgálni.
3.2. Vevő az Eladó által -- nyomtatottan vagy elektronikusan-- közreadott áru- és/vagy szolgáltatás
            választék / árak alapján tesz AJÁNLAT – kérést, vagy kezdeményezi a megrendelését.
            Eladó, az általa megvásárlásra kínált termékek – szolgáltatások árait és jellemzőit a
           
www.suni-kft.hu honlapján, PR-leveleiben adja közre. ELADÓ az árváltoztatás jogát
            fenntartja. A web-oldalainkon az egyes termékek mellett megjelenített képek esetenként
            illusztrációk is lehetnek, a termék valós kinézete ettől eltérhet! 
  Eladó az általa elektroni-
            kusan vagy nyomdailag közreadott termékleírások esetleges hibáiért felelősséget nem vállal.
            A termékek paraméterinek esetleges eltérése esetén a gyártó hivatalos oldalán közzétett
            paraméterek érvényesek
. Eladó az áraiban esetlegesen bekövetkező egységár változásokat,
            ill. árukészletének változásait weblapján közreadja de az – adminisztratív  tévedési
lehetőségek miatt ezek mindenkori tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A feltüntetett adatokat kérjük, tekintsék tájékoztató jellegűnek!
3.3. Az Eladót áru/k és/vagy szolgáltatás/ok szállítására, a Vevőt az áru/k és/vagy szolgáltatások
             átvételére, azok kifizetésére kötelező szerződés a VEVŐI MEGRENDELÉS  Eladó általi                      
             visszaigazolásával jön létre az alábbiak szerinti részletezéssel: Eladó és Vevő között,
             nyomtatott írásbeliséggel, faxon küldve, ill. elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli
             szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar.
3.31. Online rendelés leadására regisztrált Vásárlóink saját, egyedi belépési kóddal vehetik igénybe rendszerünk önkiszolgáló (B2B) felületét. Ez a vásárlói felület adott vásárló saját fiókja, amelyen a folyamatban lévő, lezárt, régebbi rendeléseit, számláit egyaránt megtekintheti.  
3.32. A megvásárolni kívánt termékek egy kattintással a kosárba helyezhetők. A vásárlás megkönnyítése érdekében az aktuális raktárkészletünkről is tájékozódhatnak ezen a felületen. A vásárlás befejezésével a fizetési és termék átvételi mód beállítását követően, a név, számlázási cím, valamint e-mail cím megadásával a megrendelési folyamat befejeződött. A rendszer a rendelés elküldéséről automatikus válaszüzenetet ad a B2B felületen. 
Amennyiben Vevő a termék/ek kiszállítását kérte, az időpontról telefonon vagy e-mailen történt egyeztetést követően kap tájékoztatást.
Eladó Vevő megrendelését mindenkor Vevőre vonatkozó kereskedelmi kondíciók érvényesítésével rögzíti rendszerében.

      3.4. A vevői megrendelés Eladó részéről (esetlegesen eltérő tartalommal) történő visszaigazo-
            lása.

            Eladó (azaz Cégünk) köteles a Vevő részére a megrendelést a 3.3. pontban foglaltak szerint
            visszaigazolni.
Amennyiben ez nem történik meg az Eladó által 2 munkanapon belül, úgy a Megrendelő minden külön értesítése nélkül is elállhat a megrendelésétől. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy Vevő megrendelését visszautasítsa, vagy a megrendelt termékhez mindenben hasonló termék megajánlásával igazolja vissza. Vevő jogosult arra, hogy a megrendelésétől eltérő Eladói visszaigazolásban szereplő termék megvásárlásától elálljon.
  4.) A megrendelt termék/ek Eladó általi leszámlázásával, a megrendelés teljesítésével ill. a
        Vevő  általi átvételével, határidőben történő kifizetésével kapcsolatos szabályozások –
         tudnivalók

4.1. Cégünk, mint Eladó minden eladásra kerülő termékéről / szolgáltatásáról a mindenkor
        hatályos jogszabályok  által előírt tartalmú számlát állít ki, feltüntetve a termék pontos
        cikkszámát,  megnevezését, nettó és bruttó árát, (amely árak magukban foglalják az
        általános forgalmi adó és az árut esetleg terhelő más adók, illetve a terméket esetlegesen
        terhelő egyéb költségek összegét is)
az áru kifizetésének és szállításának határidejét
        valamint a Vevő által választott szállítási módot, ennek díját. Vevő köteles a számlázási
        előírások szerinti adatszolgáltatásra. A Vevő az általa tévesen vagy hiányosan megadott
        adatok esetén / általa erre való hivatkozással Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására!
       

4.11. Azon termékek esetében, amelyek csak megrendelésre kaphatók, Eladó ELŐLEG-számlát
         állít ki. Amennyiben Vevő nem fizeti ki / utalja át az előleg számla szerinti összeget a
         megadott határidőig, akkor Eladó eláll/hat a szállítási kötelezettségétől! Vevő ebben az
         esetben nem érvényesíthet kártérítési igényt Eladóval szemben!

 4.12.  Eladó a banki (előre fizetéses) átutalásos, vagy bankkártyával történő árukifizetés esetén jogosult „proforma - számla” kiállítására, a számlázásra vonatkozó előírások szerint.
 Eladó az áru/k ellenértékének számlájára történő beérkezését követően == az előírások szerint kiállított számlával kísérten == végzi el az áru átadását – kiszállítását. A fizetési kondíciók partnereinkre egyedi módon érvényesek.
4.2. Megrendelés teljesítése == árukiadás Eladó raktárából (1103 Budapest, Noszlopy u. 2.)
== szállítási díj felszámításával történik Vevő címére. Egyedi megállapodás alapján számítunk fel szállítási költséget.


5.)  A megrendelt termékek kifizetésével és kiszállításával (átvételével) kapcsolatos tudnivalók
5.2.Árukifizetési lehetőségek
            ==  Készpénzzel, bankkártyával eladó telephelyén,
            ==  Előre utalással, vagy banki befizetéssel,
            ==  Utánvétes fizetés az áru átvételekor
            Az online bankkártyás fizetés működése
                  Az online megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét Vevőnk bankkártyával is
                  kifizetheti. Cégünk részére a K&H Bank biztosítja a kártyaelfogadás technikai hátterét.
                   Amennyiben Vásárlónk a bankkártyás fizetést választja és a
            ==  bankkártyáját kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi,
            ==   vagy nem tudja teljesíteni (pénzhiány, vagy vevői adatszolgáltatási hiba miatt) akkor
                   Eladó megtagadja az áru/k kiadását!
 5.3. Áruátvétel
            ==
Vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen (Árukiszolgálás & Ügyfélforgal-
                 mi irodánk: 1103 Budapest, Noszlopy u. 2. nyitva: H-Cs: 7:00-16.00, P: 7:00-15:00,
                 térkép: link), vagy kérheti annak házhoz szállítását.
           == Amennyiben megrendeléskor az áru átvételeként a házhoz szállítást jelölte meg, a
                 megrendelt termék bruttó értékét (a teljes vételárat szállítási költséggel együtt) előre át
                 kell utalnia, vagy a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetnie.
           ==  Az Eladó által tett / küldött visszaigazolásban szereplő végösszeg a termék/ek árát teljes
                 körűen tartalmazza.  Eladó a fuvarköltséget az által küldött visszaigazolásban (e-
                 mailben / fax-ban / levélben) pontosan meghatározza.
          ==   A házhoz szállítási díjakkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat a 6. számú  pontban fog-
                 laltuk össze.

6.) Tájékoztatás a házhoz szállításról, ennek díjairól
 6.1. Házhoz szállítással kapcsolatos információk
        A számlát és a garancialevelet minden esetben a küldött csomag tartalmazza. Kérjük, hogy a
        csomagot a kézbesítéskor Cégünk árukiszállítója jelenlétében szíveskedjék megvizsgálni, és ha a
        terméken esetlegesen sérülést találna, okvetlenül kérjen az árut kiszállítótól jegyzőkönyv
        felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, ill. az eredeti számla, ill. jegyzőkönyv nélküli
        reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

   6.2. Házhoz szállítás díjszabása
         A termékeink méretüktől és szállíthatóságuktól függően, különböző kategóriákba vannak
          sorolva rendszerünkben.
   6.3. Tájékoztatás a házhoz szállítás általános-átlagos szállítási díjtételekről:
Postaköltségek (visszavonásig érvényes)
             
  Csomag értéke Csomag súlya Fizetési mód Postaköltség (Bruttó) Fizetési mód Postaköltség (Bruttó)
1 3.500-50.000 Ft 1-5 kg Utánvét 1 440 Ft Előre utalás 1 360 Ft
2 3.500-50.000 Ft 6-10 kg Utánvét 2 000 Ft Előre utalás 2 000 Ft
3 3.500-50.000 Ft 11-20 kg Utánvét  2 730 Ft Előre utalás 2 730 Ft
4 50.000 – 150.000 Ft 20 kg-ig Utánvét  4 700 Ft Előre utalás  4 400 Ft
5 Értéktől független 40 kg-ig Utánvét  egyedi postaköltség Előre utalás egyedi postaköltség
             
Az 50.000 forint alatti termékeink nagy része nem haladja meg az 5 kilogrammot, ezért jellemzően az 1. sorban lévő postaköltségek érvényesülnek. Nagyobb súlyú vagy több termék egyidejű megrendelése esetén  a 2. 3. 4. és 5. sorban található költségekkel kell számolnunk. A konkrét (általunk befogadott) megrendelésre vonatkozó szállítási díjról, telefonon vagy válaszlevélben értesítést küldünk.
A 40 kg-nál nehezebb termékekre (5. sor)  Cégünk saját fuvareszközével történő kiszállításra – mindenkori szállítási kapacitásainak leterheltségétől függően - egyedi árképzéssel alakítja ki a tarifákat. Ilyen eset/ek/ben az aktuális szállítási költségről a megrendelés regisztrálását követően, adunk pontos díjtétel-visszaigazolást!
Felhívjuk figyelmét, hogy túlméretes vagy törékeny csomagok esetében a fenti táblázatban szereplő érték másfélszeresére is emelkedhet! 
 
 Külföldről történt megrendelés esetén: amennyiben a megrendelés összértéke meghaladja az 500.000,- HUF értéket, akkor az árukiszállítás az EU-országokba, és Ukrajnába ingyenes.
7.) Kiegészítő információk a termékek kiszállításáról és a megrendelt termékek tulajdonjogának Eladóról – Vevőre történő átszállásáról
7.1.Információk a házhozszállítással megrendelt áruk átvételével kapcsolatban
A csomagok kézbesítése munkanapokon  8-17 óra közötti időszakban történik. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű pl. munkahelyi címet megadni. Az át nem vett csomagok szállítási költségét Megrendelő viseli.
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben előre tud utalni, vagy a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Vevőnknek kell megfizetnie, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!


7.2.A megrendelt termék/ek feletti kárfelelősség és a tulajdonjog átszállása Vevőnkre
A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a megrendelt terméket átvette. A megrendelt termék/ek feletti tulajdonjog pedig akkor /azután száll át Vevőnkre, amikor Vevőnk a megrendelt termék vételárát (és ha van szállítási díját) hiánytalanul kifizette.
 
8.      Panaszkezelési, jótállási, garanciális információk, tudnivalók

8.1. Vásárlói panasz kezelése
Vásárló, amennyiben a vásárlással kapcsolatban panasszal kíván élni, ezt megteheti személyesen Árukiszolgálás & Ügyfélforgalmi irodánkban (1103 Budapest, Noszlopy u. 2. szám alatt nyitvatartási idő: H-Cs: 7:00-16.00, P: 7:00-15:00, térkép: link), ill. e-mailben az info@suni-kft.hu címen, vagy telefaxon a  +36 1 262 6446 számon, továbbá levélben a fenti címen.
A vásárlói panaszok kezelését az 1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvény, ill. a 2011. évi CXII törvény szabályozza:
Amennyiben a Vevő a fogyasztói jogainak megsértését vélelmezi, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes elsőfokú Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. Az elsőfogú hatóság a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatal.
E hivatalok listája a http://jarasinfo.gov.hu oldalon található.
  
Az EU Parlament 524/2013/EU rendelete intézkedik a fogyasztói jogviták online rendezéséről. Ennek értelmében a forgalmazónak a honlapján meg kell jelölni az online vitarendezési platform elérhetőségét. Ez az online vitarendezési platform az alábbi helyen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&Ing=HU

 A 29. § (11)149 szerint Eladót a vitarendezési eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
 8.2. A Cégünknél (mint Eladónál) megvásárolt termékekre vonatkozó jótállás, ill. termékgarancia
     8.21. Cégünk, mint Eladó által forgalmazott termékek mindegyike megfelel a hatályos jogszabályok által előírt, ill. a gyártói gyakorlatnak megfelelő jótállási – garanciális feltételeknek. A jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, mely az áru Vevőnek történő átadásával, vagy az üzembe helyezéssel kezdődik. A jótállás egyéb
feltételeit a termékre vonatkozó jótállási jegy ill. az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet tartalmazza. Eladó fenntartja a jogot az általa garantált jótállási és szavatossági feltételeknek, (Vevőnek előzetes értesítés nélküli), a változó jogszabályoknak megfelelő módosítására vagy kiegészítésére.


8.22.  Hibás teljesítés: Az ELADÓ az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a
          Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb
          szabályai a következők:
- ELADÓ hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog minősége nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi tulajdonságoknak.
- Hibás teljesítés esetén jogosult elsődlegesen – választása szerint – kijavítást vagy
  kicserélést ill. ha ezeket Eladó nem tudja teljesíteni utólagos árleszállítást követelhet.
  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
-    Amennyiben Vevő az igényét önhibáján kívül nem tudja érvényesíteni, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatra rendelt eszközök esetében 3 év.

8.23. A termékekre (annak gyártójától függően) 6, 12, 24, 36 hónap ill. 15 év és 21 év garanciát vállalunk. A termék esetleges meghibásodása esetén a termékhez mellékelt garancialevélen megjelölt címen és telefonszámon, valamint egyéb elérhetőségeinken adunk
részletes felvilágosítást a teendőkről. A termék/ek garanciális szervizpontjára történő
eljuttatásának költsége Vásárlót terheli.
A meghibásodott terméket, készüléket közvetlenül Cégünk (mint Eladó) szervizpontjára
kérjük visszaküldeni a 1103 Budapest Noszlopy utca 2. címre.
Termékcserét a vonatkozó 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szerint intézzük el.
                
  9.) A vevői megrendeléstől történő elállási jog ismertetése, és az elállási jog gyakorlásának menetére vonatkozó tájékoztatás
     9.1. Elállási jog

Vevő, a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, amennyiben ezt jelezte e-mailben, telefaxon vagy személyesen.  A termék visszaküldésére további 14 naptári nap áll rendelkezésére, vagyis a
kifogásolt termék visszaküldését a kézhezvételt követően 28 munkanapon belül kell megoldania. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót (Vevőnket) a termék
visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli! Cégünk (mint Eladó) azonban
követelheti Vevőtől a termék nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kárának Vevő általi megtérítését. Az elállási jog gyakorlásának feltételeit a 45/2014 Korm. rendelet
részletezi.

 
A vevői elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben Vevő élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott e-mail, vagy telefax-elérhetőségeink valamelyikén írásban, illetve postai úton. Postán történő jelzés alkalmával a levél postára adásának időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő visszaküldés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a terméket, így tudja igazolni a postára adás dátumát. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük Vevőnk csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor Vevőnknek a futárnak kell megfizetni. Kérjük Vevőnket, hogy kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Vásárlót terheli! A termék visszaérkezését követően Eladó a vonatkozó kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni köteles a termék vételárát Vásárló részére. (vagy a Vásárló által megadott bankszámla számra, vagy külön Vevői kezdeményezésre postai úton történő visszajuttatás is lehetséges. Ebben az esetben Eladó levon/hat/ja a visszatérítendő összegből a postai átutalás  díját!)

9.2. Amikor Vásárló nem élhet a megrendelésétől történő elállás – felmondás jogával:
9.21. Amennyiben a megrendelt termék kifejezetten Vásárló által meghatározott igények alapján, egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
9.22. Ha Vásárló a termék megrendelésével együtt egyéb kapcsolódó szolgáltatást is

(pld. beépítést-összeszerelést stb) megrendelt, és Eladó a Vevő előzetes, kifejezett igényével, beleegyezésével teljesítette is a komplex megrendelést. ( Eladónak, a Vevői megrendelés visszaigazolásában szerepeltetnie kell azt a kitételt, hogy a „vevői egyedi igény szerint gyártatott, ill. egyéb eladói szolgáltatást is tartalmazó megrendelést annak Eladó általi teljesítését és Vevő általi kifizetését követően Vevő az elállási-felmondási jogát elveszíti).
9.3. A termék visszaküldése
A terméket Eladó csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában köteles visszavenni.
10.) Információk az adatvédelemről, és a tulajdonjogról
       10.1. Jogszabályi vonatkozások

 A jelen Általános Szállítás/Szerződési Feltételek (ÁSZF) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, továbbá az E-kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, ill. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.
Jelen ÁSZF 2017.február 01. napjától lép érvénybe / hatályba meghatározatlan időre. Jelen ÁSZF a „SUNI” SERVICE UNIVERSAL Kft. www.sunikft.hu honlapján teljes tartalmával közreadásra került, itt hozzáférhető, tanulmányozható. A „SUNI” SERVICE UNIVERSAL Kft által forgalmazott termék(ek) megrendelésével a Vevő jelen Általános Szállítási/Szerződési Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

       10.2. Adatvédelem

Vevő az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelőnek a vevői kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető módon írásban kell a vevőt tájékoztatni az adatkezelés céljáról jogalapjáról a 2011. évi CXII törvény módosulása szerint 25 napon belül, továbbá arról is, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
E rendelkezés szerint Webáruházunk (mint Eladó) a részére Vevő által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további 3. fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Futárszolgálat, vagy annak alvállalkozója (a megrendelés kézbesítéséhez).
 A Webáruház böngészése folyamán csak technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célból
(IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Eladó kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
 A megrendelés folyamán rögzített adatokat Eladó a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A Cégünk által alkalmazott COMPACT vállalatirányítási rendszer által, a Vevői megrendelés szerint elkészített számla adatai a megrendelés teljesítése után tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Cégünk honlapján ill. WEB-áruházaiban közreadott „HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS” során Vevő által megadott adatokat Eladó bizalmasan kezeli, a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az
info@suni-kft.hu e-mail címen.
        10.3. Az információk tulajdonjoga

Cégünk honlapján, nyomtatott dokumentumain feltüntetett logók, stilizált szemléltetők, kereskedelmi szimbólumok, statikus képek, dinamikus képek, multimédia szövegek és/vagy tartalmak, melyek kifejezetten Eladó tulajdonát képezik. Ezekkel kapcsolatban Eladó fenntartja kizárólagos használati és/vagy bármilyen hírközlési jogát!
Vásárlónak nem áll jogában a Cégünk honlapján, web áruházaiban, nyomtatott dokumentumain feltüntetett logókat, stilizált szemléltetőket, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, multimédia szövegeket és/vagy tartalmakat lemásolni, terjeszteni, közölni, harmadik felekhez átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, valamihez csatolni. Nem áll jogában a fentebb részletezett „Tartalmat” Eladó által eredetileg alkalmazottól eltérő bármely más kontextusba helyezni, továbbá Eladó „Tartalom” feletti szellemi tulajdonjogát igazoló jeleket eltávolítani, valamint nem áll jogában részt venni a „Tartalom” másolásával, módosításával vagy kitűzésével megvalósított anyagok átküldésében, eladásában, terjesztésében, csakis Eladó kifejezett módon tett írásos beleegyezésével.
Vásárló a „fentebb részletezett Tartalom” egyes elemeit csak személyes és nem kereskedelmi célból másolhatja le, használhatja, és csakis akkor, ha ez nem ellenkezik e Dokumentum előírásaival.
Eladó külön megállapodás keretében Vásárlónak megadhatja egy bizonyos „fentebb részletezett Tartalom” vonatkozásában a használati jogot. E használati jog csakis az adott megállapodásban meghatározott „Tartalomra” terjed ki, és nem jelenti Eladó szerződéses kötelezettségét az illető Vásárlóval szemben vagy bármely olyan harmadik féllel szemben, amely bármilyen eszközzel hozzáférést nyer ehhez az engedélyezett „Tartalomhoz”, és amely esetleg őt megsértheti vagy megsérti bármely módon a felhasználási egyezmény idején vagy annak lejárta után.


A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Vevő, az Eladó honlapjának, vagy web áruházi oldalainak böngészésével, megrendelésének megadásával elfogadja Eladó Általános Szállítási/Szerződési Feltételeit, valamint adatkezelési elveit.
Szíves érdeklődését, vásárlását és figyelmét köszönjük!

1.számú melléklet:
A „SUNI”  SERVICE UNIVERSAL KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
az Európai Unió EU-2016/679 sz. „GDPR
” (General Data Protection Regulation)
rendeletében foglalt előírások szerint, a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról.


A „SUNI”  SERVICE UNIVERSAL KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
az Európai Unió EU-2016/679 sz. „GDPR” (General Data Protection Regulation)
rendeletében foglalt előírások szerint,
a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

T e m a t i k a – t a r t a l o m j e g y z é k

1.) Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat jogalapja és alkalmazása.
  1.1. Az adatkezelés jogalapja
  1.2. A szabályzat hatálya,
  1.3. A szabályzat célja

2.) Adatkezelés –adatvédelem a „SUNI Kft-nél
    2.1. Az adatkezelés irányelvei
    2.2. Cégünk mint adatkezelő adatai:
    2.3. Cégünk adatkezelési – adatvédelmi tisztségviselője
    2.4. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
    2.5. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje, valamint az adatok
        tárolási helye,
    2.6. A szervezetünk feladatai a megfelelő adatvédelem és adatbiztonság érdekében. 
3.) Az adatkezelés kritériumai
    3.1. Személyes adatok kezelése
         3.11. az érintett személy hozzájárulása, feltételek
         3.12. az érintett személy tájékoztatása, jogai
         3.13. a személyes adatok felülvizsgálata
    3.2. Az érintett személy jogai és jogérvényesítési lehetőségei
         3.21. tájékoztatáshoz való jog
         3.22. az érintett hozzáféréshez való joga
         3.23. helyesbítés joga
         3.24. törléshez való jog
         3.25. az adatkezelés korlátozásához való jog
         3.26. adathordozáshoz való jog
         3.27.  a tiltakozás  és adatvisszavonás joga
         3.28. a bírósághoz fordulás joga

 4.) Adatvédelem a „SUNI Kft WEB-tevékenységére vonatkozóan
      4.1. Online rendeléshez kapcsolódó adatok
      4.2. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok      
      4.3. Hírlevélhez kapcsolódó adatok
      4.4. Cookie-k (Sütik)
5.)   Adattovábbítás, adatfeldolgozás ill. az adatokat megismerők köre:


6.) Látogatói infó-tábla kamerás  megfigyelőrendszer alkalmazása:
7.) Adatvédelmi felügyelet: NAIH  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
                                             Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 1-391-1400
                                             Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
   7.1. Adatvédelmi incidens bejelentése
   7.2. A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok - MELLÉKLETEK:
1.sz. melléklet: Adatkérő lap/ok:
2.sz. melléklet: Adatkezelési TÁJÉKOZTATÓ munkavállalóink részére.
3.sz. melléklet: adatfeldolgozási megállapodás a „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT  „külsős szolgáltatóival” (pld. könyvelő
        iroda, szállítmányozók, számítástechnikai szolgáltatók stb)

                                   - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
 
A „SUNI”  SERVICE UNIVERSAL KFT
adatvédelmi szabályzatának részletezése

1.) Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat jogalapja és alkalmazása.
  1.1. Adatkezelésünk jogalapja

        Az  EU-2016/679 sz. „GDPR” adatkezelési rendelete Cégünk Működési
        Szabályzatának része, egyben jogalapja. A GDPR röviden az Európai Unió és a
         Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad
         áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data
         Protection Regulation). Mindeddig a személyes adatok kezeléséről csak európai uniós
         irányelv szólt, Mostantól fogva ez változott, mivel a GDPR közvetlen hatállyal rendelke-
         zik, minden tagállamban kötelezően alkalmazandó. Ez a rendelet a legfontosabb
         szabályanyag a személyes adatok kezelése és védelme tekintetében, attól eltérni csak
         akkor lehet, ha azt maga a GDPR megengedi.
    1.2. A szabályzatunk hatálya:
          A „SUNI” Kft jelen adatkezelési szabályzata magában foglalja ill. kiterjed a Cégünk
          cégbírósági bejegyzésében rögzített / gyakorolható tevékenységi körökre. A kiadás
          napján lép érvénybe és esetleges módosításáig van / marad érvényben.
   1.3. A szabályzatunk célja:
         „SUNI” Kft  eleddig is ismerte – betartotta – napi munkája során jogkövető módón
         alkalmazta a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. Cégünk. jelen
         írásba is foglalt szabályzatával kinyilvánítja kötelezettségét mind Munkavállalói,
         mind  pedig Ügyfelei felé a SZABÁLYZAT hatáskörébe tartozó adataik előírásszerű
         kezelésére ill. védelmére.
2.) Adatkezelés –adatvédelem a „SUNI Kft-nél
   2.1. Ad
atkezelésünk irányelvei:
         Cégünk adatkezelése magában foglalja  a személyes adatokkal kapcsolatos
         eljárásokat, legfőbb képpen azok felvételét, gyűjtését, tárolását, különböző
         célokra történő felhasználását, továbbítását és (adott esetekben) módosítását
         is, minden esetben az érintett hozzájárulása alapján.

         Felhívjuk a „SUNI” Kft részére adatközlők figyelmét arra, hogy ha nem saját
         személyes adataikat adják meg, akkor az adatközlő kötelessége az érintett személy
         hozzájárulásának beszerzése.
         Cégünk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsola-
         tos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-
    szabadságról
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 
 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 
 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-
    ról (Hpt.). 

  2.2. Cégünk mint adatkezelő adatai:
         Név: „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT
         Székhely: 1124 Budapest, Pagony u. 25/d.
         Cégjegyzékszám: Cg.:01-09-064365  és a bejegyző bíróság: Budapest
         Adószáma: 10301199-2-43
         Telefonszám: 06-1-225-1557
         Email: info@suni-kft.hu

  2.3. Cégünk adatkezelési – adatvédelmi tisztségviselője:
         Dr.Hegedüs Lajos okl.közgazda, elérhetősége: info@suni-kft.hu

  2.4. Adat feldolgozás Cégünknél és az adatokat megismerők -alkalmazók, ill. 
         ezeket továbbító/k köre.

     2.41. Cégünk szállítói és vevői kapcsolat rendszerében a következő alapadatok
              kerülnek rögzítésre, feldolgozásra:

 • a partner neve, címe
 • elérhetőségei (tel-fax-email)
 • Cégbejegyzési helye, adószáma (ha jogi személyről van szó!)
 • Képviselője- képviselői neve/i beosztásuk, tevékenységi területük.
Ez az adatgyűjtés minden érdemi kapcsolat felvételnél megtörténik, de ( a levele-zési rendszerünkbe beépített módon) tájékoztatást adunk arról, hogy ez Cégünk-nél, Cégünk GDPR-szabályzatában foglaltak szerint történik!
Cégünknél minden alkalmazottunk foglalkozik / feladata a vevői-szállítói adatok gyűjtése ill. feldolgozása. A követendő eljárásukat munkaszerződésük kiegészítő melléklete tartalmazza.
A Cégünk által kezelt adatok – együttműködő partnereinknek és/vagy hatóságoknak történő – továbbítása az Ügyvezetés által kijelölt személyek hatás-köre, feladata. A kijelölt személy/ek munkaszerződésének mellékletében ez feltüntetésre kerül.
    2.42.  Cégünk könyvelését külső szolgáltató, a KELLER Könyvelőiroda végzi.
              A GDPR-szerinti adatkezelésre, ennek titkosságára vonatkozó szerződésünk
              jelen szabályzat  3.sz.  mellékletének része.
    2.43.  Cégünk részére  import beszállítást ill. belföldi szállítmányozást ( a mindenkori 
              ár- ill. kapacitás megállapodások szerint) több Szolgáltató végez. Minden meg-
              rendelésünkben kikötjük azt, hogy a szállítmánnyal kapcsolatban megadott
              adatokat titkosan – a saját GDPR szabályzatukban meghatározottak szerint –
              kezeljék, és a szállítmányozás elvégeztével rendszerükből töröljék!

 2.5. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje, valamint az adatok
        tárolási helye:

    2.51. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje:
Adatkezelés neve Felhasználása Jogalapja Megőrzési idő
Munkaszerződések == Céges szerver -irattár
== Könyvvitel
== Hatósági ellenőrzés
Törvényi előírások A munkaviszony fennállása idején
Alkalmazottak munkaügyi bizonylatai == Céges szerver-irattár
== Bérszámfejtés
== Könyvvitel
== Hatósági ellenőrzés
Törvényi előírások 10 év
Cégünk beszállítóinak adatai == Céges árubeszerzés
      (szerveren)
== Könyvvitel
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
A beszállítói kapcsolat fennállása idején
Cégünk szerződött vevőinek adatai == Céges árubeszerzés
     (szerveren)
== Marketing
== Könyvvitel
== Hatósági ellenőrzés
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
A beszállítói kapcsolat fennállása idején
Cégünkkel kapcsolatban álló szolgáltatók adatai == Szállítmányozás
== Marketing
== Könyvelés
== aktuális megrendelések
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
A szerződéses kapcsolatok fennállása idején
Prompt vásárlók == árukiszolgálás
== Marketing (szerveren)
== Könyvelés
== Hatósági ellenőrzés
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
3 év
WEB-vásárlók == árukiszolgálás
== Marketing(szerveren)
== Könyvelés
== Hatósági ellenőrzés
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
3 év
Cégünk munkakapcsolatait jelentő Cégek, személyek és Hatóságok == Ügyvezetés
== vezető státusú
      alkalmazottaink
== Könyvelés
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
Elévülési előírások szerint
Az adatok elektronikus tárolási helye, Cégünk „Kulcs-soft” vállalatirányítási rendszerének „központi szervere”, 1103.Bp.Noszlopy u. 2-6

   2.52. A nyomtatott adatok tárolási helye, ill. helyei:
      2.521. Cégünk elsődleges nyomtatott adattárolási helyei, a napi kereskedelmi és
                 szálláshely szogáltatási  ügyintézéshez kapcsolódóan:
           ==  Kereskedelmi Telephelyünk: 1103 Budapest Noszlopy u. 2-6
           ==  Szálláshely szolgáltatási Telephelyünk, 3348 Szilvávárad (TIP-TOP LAK
                 vendégházunk) Aradi vértanúk útja 34.
           == Cégünk Cégbejegyzési helye (mint gazdasági igazgatói – pénzügyi
                 tevékenységünk irodája) 1124 Budapest Pagony u. 25/d. I.em.3.sz.)
      2.522. Cégünk által készített-nyomtatott formában (is) megjelenő „másodlagos”
                 adattárolási helyei, a napi kereskedelmi és  szálláshely szogáltatási 
                 ügyintézéshez kapcsolódóan:
           == Könyvelésünket elvégző külső szolgáltatónk: KELLER KÖNYVELŐ IRODA
                 1023 Budapest, II. kerület, Bécsi út 3-5., 4. lépcsőház 1. emelet.
           == Cégünk irattára: 1105 Budapest, Kelemen u. 25.sz. alatti telephelyünkkön.

    2.6. Cégünk eljárása a megfelelő adatvédelem és adatbiztonság érdekében:

     A „SUNI”  SERVICE UNIVERSAL KFT ( központja: 1124 Budapest, Pagony u.
     25/d, fő kereskedelmi telephelye: 1105 Budapest, Noszlopy u. 2-6, vidéki telep-
     helye: 3348 Szilvásvárad, Aradi vértanúk útja 34 – TIP-TOP LAK vendégház) 
     továbbiakban mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a hivatkozott
     EU-jogszabály tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcso-
     latos minden adatkezelés megfeleljen a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti
     jogszabályokban foglaltaknak. 
     Cégünk, mint Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
     védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési
     jogának tiszteletben tartását. Cégünk mint Adatkezelő a személyes adatokat bizal-
     masan kezeli, és ezzel kapcsolatban megtesz minden szükséges  biztonsági, techni-
     kai és szervezési intézkedést. Cégünk mint Adatkezelő fenntartja magának a jogot
     jelen szabályzat megváltoztatására azonban  erről partnereit ill. az érintetteket azon-
     nal tájékoztatja.

3.) Adatkezelési kritériumaink:

    3.1. Személyes adatok kezelése
         3.11. az érintett személy hozzájárulása, feltételek:
                  Cégünk által elkészített, mind elektronikus, mind pedig nyomtatott formában
                  megjelenő dokumentumaiban felhívjuk a figyelmet a „GDPR” előírásban
                  meghatározottakra ill. arra, hogy Cégünk vonatkozó (jelen) ADATKEZELÉSI
                  SZABÁLYZAT-át hol ill. hogyan érheti el.
         3.12. az érintett személy tájékoztatása, jogai
                  Cégünk által elkészített, mind elektronikus, mind pedig nyomtatott formában
                  megjelenő dokumentumaiban egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk az 
                  érintett személyt/vevőt/szállítót/szolgáltatót/ potenciális kapcsolatot jelentő
                  szervet, hogy mi célból és mely személyes- / ill. cégadatait kérjük.
         3.13. a személyes adatok felülvizsgálata:
                  A Cégünk által kezelt személyes vagy szervezeti adatokat a szükséges
                  módon és/vagy gyakorisággal felülvizsgáljuk:
                  Ilyen „szükséges helyzet” lehet: Viszonteladónk, Beszállítónk ill. külsős
                  szolgáltatónk bankszámlájának, telephelyének, vagy nevének megváltozása,
                  internetes vevőnk új megrendelése, továbbá Cégünk alkalmazottaihoz
                  kapcsolódó adatok megváltozása.
 
    3.2. Az érintett személy jogai és jogérvényesítési lehetőségei
           Cégünk (minden velünk kapcsolatba kerülő és adatait  általunk bármely okból
           bekért személyt- adatszolgáltatót előre tájékoztatja arról, hogy) az érintett milyen
           módon kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti szemé-
           lyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
           törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvéte-
           lénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
          Ennek megfelelően bármely adatszolgáltatót megilleti az 
         3.21. adataira vonatkozó tájékoztatáshoz való jog:
                  Cégünk – jelen SZABÁLYZAT – mellékleteiben, ADAT-TÁBLÁZAT-i
                  csatolmányaiban határozza meg, adja közre a munka kapcsolataiban
                  megadásra kért, beszerzésre  kerülő adatokat.Az adatokat szolgáltatónak
                  joga van adatai ellenőrzésére-javíttatására ill. adott esetben töröltetésére.
                  Erre vonatkozó igényét akár elektronikus formában, akár postai úton is
                  közölheti
         3.22. a rögzített adataihoz történő hozzáféréshez való jog.
                  Bármely Cégünkkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személy kérhet
                  tájékoztatást  arról, hogy történik-e rá vonatkozóan Cégünknél adatkezelés,
                  és ha igen, akkor mely adatait kezeljük.

         3.23. rögzített adatai helyesbítésének jog
                  A Cégünk által rögzített adatok-egyeztetését követően az érintett jelezheti,
                  hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mely adatai
                  kerüljenek rögzítésre. Cégünk a velünk már kapcsolatban lévő természetes
                  és/vagy jogi személyek adatai szerint időről időre kezdeményezi az adatok
                  megfelelőségeit akár email, vagy WEB-es szolgáltatással, ügyintézéssel.
                              
         3.24. rögzített adatai törléshez való jog
                  Cégünk nyilatkozik, hogy az általunk rögzített adatokat sem eleddig, és a
                  jövőben sem bocsátja 3.személy rendelkezésére (kivételt képeznek a
                  Hatósági igények) az adat-birtokos engedélye nélkül. Amennyiben az adat-
                  birtokos úgy dönt, hogy a részéről korábban Cégünknek megadott adatait
                  töröltetni kívánja úgy ezt elektronikus vagy postai úton bármikor kezdemé-
                  nyezheti.

         3.25. rögzített adataira vonatkozó adatkezelés korlátozásához való jog
                  Amennyiben az adat-birtokos úgy dönt, hogy a részéről korábban Cégünknek
                  megadott adatait vagy azok egy részét (átmenetileg, vagy véglegesen)   
                  korlátozni kívánja úgy ezt elektronikus vagy postai úton bármikor kezdemé-
                  nyezheti.

         3.26. rögzített adatai adathordozáshoz való jog
                  A GDPR rendelet előírja, hogy az adat-birtokos remdelkezhet úgy is, hogy az
                  adatait kezelő (t.i. Cégünk) az érintett adatait a kérésére  egy másik adatkeze-
                  lőnek továbbítsa. Amennyiben az adat-birtokos igy dönt, úgy ezt --. a további
                  adatkezelő elérhetőségeinek pontos megadásával-- elektronikus vagy postai
                  úton bármikor kezdeményezheti anélkül, hogy ezt akadályozná Cégünk mint
                  az eredeti adatkezelő
.
         3.27.  rögzített adataira vonatkozó  tiltakozás  és adatvisszavonás joga
                  Egy érintett adat-birtokos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
                  okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott
                  okból történő kezelése ellen.

         3.28. Bármely Cégünkkel kapcsolatban álló Adat.birtokos jogosult  arra, hogy a      
                  Cégünk által rögzített adatai  kezelésével kapcsolatosan bírósághoz                   
                  forduljon.

4.) Adatvédelem a „SUNI Kft WEB-tevékenységére vonatkozóan
      4.1. Online rendeléshez kapcsolódó adatok
      4.2. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok      
      4.3. Hírlevélhez kapcsolódó adatok
      4.4. Cookie-k (Sütik)
5.)   Adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre ill. a rögzített adatok
       adattovábbítása.
      
Cégünk az Adat-birtokos/ok által megadott / ránk bízott adatokat  külső segítség/
       közreműködés nélkül saját alkalmazottai közreműködéséve-munkavégzésével
       dolgozza fel, rögzíti aktuális számítástechnikára épülő Vállalatirányítási rendsze-
       A Cégünkre bízott adatokat cégünk alkalmazottai, tulajdonosai ismerik meg ill.
       kezelik. A Cégünk által rögzített adatokat – minden esetben a GDPR rendelet által
       előírt tartalommal megkötött – szerződés alapján bocsátjuk külső szolgáltatónk/tóink
       rendelkezésére. Ilyen szolgáltató a Cégünk könyvvitelét ellátó KELLE Könyvelő Iroda
6.) Látogatói infó-tábla kamerás  megfigyelőrendszer alkalmazása:
        
Cégünk első sorban ill. alapvetően vagyonvédelmi célból kihelyezett a 1103
         Budapest, Noszlopy u. 2-6 sz. alatti irodájában, bemutató termében ill. raktárában
         térfigyelő kamerákat, amelyek által felvett adatok időszakosan ( 3-tól 14 napig)
         megőrzésre kerülnek. Ezen idő-periódusokat  a korábbi adatok törlődnek és a
         rögzítés a leírtak szerint folytatódik.
         A kamerákra figyelmeztető táblák kerültek kihelyezésre!
7.) Adatvédelmi felügyelet: NAIH  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
                                             Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 1-391-1400
                                             Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
   7.1. Adatvédelmi incidens bejelentése:
        
 Amennyiben a Cégünknek adatokat átadott természetes vagy jogi személy alapos
          okot talál arra, hogy Cégünk nem a GDPR-előírásoknak megfelelően kezeli az
          adatait, úgy „adatvédelmi incidens bejelentésére” jogosult az adatvédelmi           
          felügyelet felé.  Amennyiben Cégünk (mint Adatkezelő) tudomására jut, hogy az
          általunk kezelt személyes adat/ok/nál  jogellenes kezelés vagy feldolgozás történt,
          vagy  megsemmisült, úgy „adatvédelmi incidensi bejelentést” tesz  az adatvédelmi           
          felügyelet felé.

   7.2. A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok - MELLÉKLETEK:
1.sz. melléklet: Adatkérő lap, benne:
 • személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése
 • tájékoztató az érintett természetes, vagy jogi személy személyes adatkezelésére
2.sz. melléklet: Adatkezelési TÁJÉKOZTATÓ munkavállalóink részére, benne:
    2.1. Cégünk a Munkavállalóival megkötött – az eddigi gyakorlatra alapozott
           adatkezelési előírásait – a már megkötött MUNKASZERZŐDÉS  MELLÉKLE -
           TEKÉNT írásba is foglalja. E dokumentumokat irattárában nyomtatott formában
           őrzi. E dokumentum része a munkavállaló személyes adatai, ezek kezelése és a
           munkavállaló személyéhez fűződő jogai.
   2.2.  E megállapodáshoz tartozik a munkavállaló által kezelt
 • Céges E-mail fiók használatának ellenőrzése és adatkezelés
 • Számítógép, laptop, tablet ellenőrzése és adatkezelés
 • A munkahelyi internethasználat ellenőrzése és adatkezelés
 • A Céges mobiltelefon használatának ellenőrzése és adatkezelés
 • A munkakezdésre és befejezésre vonatkozó adatkezelés-megfigyelés
 • A munkahelyi kamerás megfigyelésről szóló tájékoztatás
  1.  A munkavállaló hozzájárulási nyilatkozata a Céges adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és a Cég adatbázisában lévő adatokra/ doku-
   mentumokra vonatkozó Mtv és Ptk szerinti titoktartási kötelezettségről.
3.sz. melléklet: adatfeldolgozási megállapodás a „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT 
        „külsős szolgáltatóival” (pld. könyvelő iroda, szállítmányozók, számítástechni-
         kai szolgáltatók stb).

          A megállapodás legfőbb elemei:
 • Szerződő partnerek adatai, ezek ill. a vevők, szállítók adatainak nyilvántartása és kezelése
 • A Cégünkkel kapcsolatban ügyintézre, adatkezelésre jogosult személyi és elérhetőségi  adatai
 • Adatkezelés a Társaság webáruházával kapcsolatban
 
Budapest, 2018.május 21.
 
              ………………………………..
                      dr.Hegedüs Lajos
    tulajdonos – szenyor ügyvezető igazgató
       a „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT
  adatkezelési – adatvédelmi tisztségviselője:                                        „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT Ügyvezetése
Tárhely szolgáltatónk:
ShopRenter.hu Kft.
4028 Debrecen, Kassai út 129.
+36-1/234-5011
info@shoprenter.hu